Obsah

Rozvrhy

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

ČJ

M

VV

ČJ

 

 

 

 

ÚT

ČJ

M

TV

PRV

 

 

 

 

ST

ČJ

M

ČJ

 

 

 

 

ČT

ČJ

M

TV

ČJ

 

 

 

 

ČJ

PRV

ČJ

HV

 

 

 

 

 

2. třída – třídní učitelka Mgr. Havránková Ivana

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina

PO

Český
 jazyk

Matematika

Prvouka

Výtvarná
výchova
Čtení/Psaní

ÚT

Česk
 jazyk

Tělesná výchova

Matematika

Čtení  

ST

Český
 jazyk

Matematika Pracovní činnosti Čtení/Psaní  

ČT

Český
 jazyk

Tělesná
 výchova
Matematika Čtení  

Český
 jazyk

Matematika Prvouka Čtení Hudební výchova

 

3.A třída – třídní učitelka Mgr. Havelková Hana

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Matematika Anglický jazyk Hudební výchova Prvouka Český jazyk
ÚT Český jazyk Matematika

Výtvarná 
výchova

Tělesná
výchova

Český jazyk
ST Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk Český jazyk
ČT Matematika Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti Český jazyk
Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná
výchova
Prvouka

 

3.B třída – třídní učitelka Mgr. Marečková Šárka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Anglický jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk Tělesná výchova
ÚT Matematika

Prvouka

Český
 jazyk

Matematika

Čtení/Psaní

ST

Český
 jazyk

Anglický
 jazyk

Matematika Pracovní činnosti Český jazyk
ČT Český jazyk Anglický
 jazyk

Matematika

Tělesná výchova Prvouka
Matematika

Český
jazyk

Prvouka Výtvarná výchova

Čtení/Psaní

 

4. třída – třídní učitelka Mgr. Karpíšková Andrea

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Pracovní činnosti

Český
 jazyk

Matematika Tělesná výchova Čtení/Psaní
ÚT

Anglický
jazyk

Český
 jazyk

Přírodověda Matematika Český jazyk/Sloh
ST Anglický jazky Matematika Český jazyk Tělesná výchova Hudební výchova
ČT Český jazyk Matematika Vlastivěda Čtení/Psaní

Anglický
 jazyk

Matematika

Český
 jazyk

Výtvarná výchova

Výtvarná
výchova

Vlastivěda

 

5. třída – třídní učitelka Mgr. Špitzerová Monika

 

V.

1

2

3

4

5

6

7

PO

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

 

 

Út

Matematika

Anglický jazyk

Český
jazyk

Přírodověda

Tělesná výchova

 

 

St

Český
 jazyk

Matematika

Vlastivěda

Český
jazyk

Anglický jazyk

 

 

Čt

Anglický
 jazyk

Matematika

Přírodověda

Český
 jazyk

Tělesná výchova

 

Český jazyk

Matematika

Český
 jazyk

Český
 jazyk

Pracovní činnosti

Hudební výchova

 

 

 

 

6. třída – třídní učitelka Tesařová Monika

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PO Český jazyk Fyzika Anglický jazyk Dějepis Rodinná výchova                    Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Přírodopis   Zeměpis     Informatika
ST Dějepis Matematika Český jazyk Hudební výchova Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    
ČT Občanská výchova Český jazyk Matematika Přírodopis Anglický jazyk      
Zeměpis Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Anglický jazyk      

 

7. třída – třídní učitelka Mgr. Kosinová Ludmila

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Matematika

Německý
 jazyk

Zeměpis Anglický jazyk Přírodopis                   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Český jazyk Hudební výchova Český jazyk Matematika Pracovní činnosti   Informatika Dějepis
ST Matematika Německý jazyk Fyzika Český jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    
ČT Přírodopis Zeměpis Anglický jazyk Rodinná výchova  Matematika   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Dějepis

Občanská výchova

     

 

8. třída – třídní učitelka Mgr. Zemanová Lenka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Dějepis Chemie Matematika Český jazyk

Německý

 jazyk

 

Pracovní

činnosti

Zeměpis
ÚT Fyzika Matematika Přírodopis Hudební výchova

Český 
jazyk

 

Anglický
jazyk

Český jazyk
ST Německý jazyk Zeměpis Anglický jazyk Matematika Dějepis   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT

Český
 jazyk

Občanská výchova Rodinná výchova Matematika Chemie   Informatika Výtvarná výchova
Matematika Přírodopis Anglický jazyk Fyzika Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    

 

9. třída – třídní učitelka Mgr. Ručková Klára

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Chemie Matematika Německý  jazyk Přírodopis Fyzika   Anglický jazyk Pracovní činnosti
ÚT Dějepis Matematika Občanská výchova Český jazyk Anglický jazyk   Český jazyk Výtvarná výchova
ST Přírodopis Matematika Hudební výchova Chemie Český jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Fyzika Matematika Německý jazyk Český jazyk

Rodinná
 výchova

  Dějepis Informatika
Zeměpis Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

M9

 

 

 

 

 

 

ÚT

 

M9

 

 

 

 

 

 

ST

 

M9

F7

 

 

 

 

 

ČT

 

M9

 

 

 

 

 

 

 

M9

F7

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

 

TV4

 

 

TV-CH6,7

TV-CH6,7

ÚT

F8

 

 

 

Tv5

 

 

 

ST

 

 

 

Tv4

 

 

TV-CH8,9

TV-CH8,9

ČT

 

 

 

 

TV5

 

 

 

Z9

 

 

F8

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

ČJ-Ml6

NJ7

NJ9

ČJ-M8

NJ8

 

 

 

ÚT

ČJ-M7

ČJ-Lv6

ČJ-S7

ČJ-M9

ČJ-S8

 

ČJ-Lv9

ČJ-Lv8

ST

NJ8

NJ7

ČJ-S6

ČJ-S7

ČJ-S9

 

 

 

ČT

ČJ-M8

ČJ-Ml6

NJl9

ČJ-Ml9

 

 

 

 

ČJ-Ml7

ČJ-Lv6

ČJ-Lv9

 

 

 

 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

CH9

CH8

Z7

9

7

 

 

Z8

ÚT

 

 

8

 

6

 

Z6

 

ST

9

Z8

 

CH9

TV6,7

TV6,7

 

 

ČT

7

Z7

 

6

CH8

 

 

 

Z6

8

 

 

TV8,9

TV8,9

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

HV3.AB

D6

Rv6

 

 

 

ÚT

 

Hv7

Ov9

Hv8

 

 

 

 

ST

D6

 

Hv9

HV6

 

 

 

 

ČT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

D8

 

 

 

 

 

 

 

ÚT

D9

 

 

 

 

 

 

D7

ST

 

 

 

 

D8

 

 

 

ČT

 

 

 

 

 

 

D9

 

 

 

 

D7

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

M7

F6

M8

 

F9

 

8

9

ÚT

M6

M8

 

M7

7

 

 

 

ST

M7

M6

 

M8

 

 

 

 

ČT

F9

 

M6

M8

M7

 

VV7

VV7

M8

 

M6

6

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

AJ3.B

AJ3.A

AJ6

AJ7

 

 

AJ9

 

ÚT

AJ4

AJ5

 

AJ3.B

AJ9

 

AJ8

 

ST

AJ4

 

AJ8

 

AJ5

 

 

 

ČT

AJ5

AJ3.B

AJ7

AJ4

AJ6

 

 

 

AJ3.A

AJ7

AJ8

AJ9

AJ6

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚT

 

 

 

 

 

 

INF7

INF6

ST

 

 

 

 

 

 

 

 

ČT

OV6

OV8

Rv8

Rv7

Rv9

 

INF8

INF9

 

 

 

INF5

OV7

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚT

 

 

VV6

VV6

 

 

 

 

ST

 

 

 

 

 

 

 

 

ČT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV4

VV4