Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Informace pro strávníky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA


A MATEŘSKÁ ŠKOLA POTĚHY, OKRES KUTNÁ HORA


Potěhy 155, 285 63 Tupadly, IČO: 71002758, tel.: 327371138, 327371126


 

Věc: Úprava cen obědů.

 

V důsledku neustálého růstu cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného

ve všech kategoriích. Nový ceník je platný od 1. 9. 2020.

 

Finanční limity pro jednotlivé kategorie:


Strávníci 3 - 6 let
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 22,00 Kč 
svačina: 9,00

Strávníci 7 - 10 let
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 25,00 Kč
svačina: 9,00 Kč


Strávníci 7 -10 let
oběd: 25,00 Kč

Strávníci 11 -14 let
oběd: 27,00 Kč

Strávníci 15 a více let
oběd: 31,00 Kč

dospělí
oběd: 31,00 Kč

Ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Pleskačová Lenka
vedoucí ŠJ
ing, Zeman Václav
ředitel ZŠ a MŠ Potěhy

 

V Potěhách 30. 6. 2020

Projekty školy