Obsah

Základní a mateřská škola Potěhy

      Škola se nachází v klidném prostředí obce Potěhy. Je obklopena parkem. Má sedm pavilonů, ve kterých jsou učebny, odborné pracovny. Součástí školy je tělocvična a fotbalové hřiště s atletickým příslušenstvím. Základní školu navštěvuje 184 žáků v 10 třídách.                                                                                                                                                                                         Více informací o škole...

 

Fotogalerie

07.10.2019

Ukázka jídel ze školní jídelny

Ukázka jídel ze školní jídelny

Detail

17.04.2019

Ukázky jídel

Ukázky jídel

Detail

05.04.2019

Nádvoří

Nádvoří

Detail

Novinky

Písmo Sumerů

Dějepis v 6. třídě

V prosinci si žáci 6. tř. v hodině dějepisu vyzkoušeli starověké klínové písmo Sumerů.

Detail

Ochránci přírody

Ochránci přírody

Žáci 5. r. v hodině přírodovědy zpracovávali ve skupinkách kampaň na téma Ochrana přírody v našem regionu. Děti musely vzájemně spolupracovat, vymyslet časový plán na uskutečnění kroků kampaně zadané paní učitelkou. Na konci vyučovací hodiny svou kampaň přednesly třídě a za svou práci byly ohodnoceny. Děti tato práce velmi bavila a výsledky byly opravdu zdařilé.

Detail

Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo

I letošní školní rok se žáci 8. a 9. r. zúčastnili školního kola dějepisné olympiády na téma „Dlouhé století“. Nejvíce bodů (42) získal Jan Vrána (9. r.). S tímto bodovým umístěním jako jediný postoupil do okresního kola, které se konalo 15. 1. 2020 v DDM Čáslav. Zde se Honza umístil na 25. místě z třiceti uchazečů. Získal 48 bodů. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

Detail

Prosincové akce 1

Prosincové akce

Ani v prosinci žáci nezaháleli. 5.12. se uskutečnily Mikulášské hrátky pro žáky 5. - 9. třídy. Mateřskou školu a děti z 1. až 5. třídy navštívili Mikuláš, andělé a čerti. 13.12. proběhl Vánoční koncert v kostele sv. Gotharda, kde zazněly nejen vánoční písně, ale i básničky a písničky, které děti rády zpívají. 18.12. se uskutečnil již tradiční Vánoční jarmark s oblíbenými dílničkami, ve kterých si děti mohly vyrobit samy upomínkové předměty nebo malé dárečky, ozdobit perníčky a společně s rodiči i nakoupit výrobky. Pokud jim vyhládlo, bylo připravené i pohoštění ve formě cukroví, vánoček a polévek. Na závěr nezbývá než popřát všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Detail

Soutěž "Sametová revoluce" 1

Soutěž "Sametová revoluce"

Během listopadu na naší škole proběhla soutěž s názvem „Sametová revoluce“ pro 4. až 9. třídu. Žáci druhého stupně nakreslili obrázky, které byly vystaveny na chodbě školy.

Detail