Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Školská rada

Školská rada pracuje ve školním roce 2023/2024 v tomto složení:

Zástupci obce:

  • Ing. Karel Koudelka
  • Bc. Ondřej Sixta

Zástupci rodičů:

  • Jiří Zeman
  • Monika Drábková

Zástupci školy:

  • Mgr. Ivana Havránková
  • Mgr. Hana Havelková

 

Zápis ze Školské rady konané dne 26. 6. 2023 (12.7 kB)

Projekty školy