Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Projekty školy