Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

O nás

    Mateřská škola je umístěna v účelové patrové budově, která je v provozu od roku 1981, s velkou zahradou vybavenou mimo jiné novými hracími prvky, umělým kopcem a mlhovištěm. V budově školky je dobře vybavená tělocvična.

Díky sponzorským darům máme dobře vybavenou školku hračkami.


    Mateřinku navštěvují děti ve věku od 2 do 6 let ze spádových obcí Potěhy, Horky, Bratčice, Tupadly, Okřesaneč, Hostovlice, Adamov, Přibyslavice, Schořov a Kamenné Mosty. 


MŠ

Zaměstnanci MŠ

vedoucí předškolního zařízení:

  • Vondráčková Zdeňka

učitelky:

  • Dírerová Lucie
  • Zemanová Marie
  • Kristýna Menoušková

asistentky:

  • Caklová Jana
  • Uhlířová Ludmila

hospodářská pracovnice:

  • Richardová Ivana

Provoz:

  • 6:30 – 16:00 hodin 
Cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte, individuální přístup a rozvoj osobnosti dítěte. Snažíme se o vytváření co nejpřirozenějšího prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru k seberealizaci. Za nejdůležitější prostředek považujeme hru. Výchovná práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pitný režim je zajištěn celý den. Děti si pravidelně po obědě čistí zoubky v rámci programu prevence zubního kazu – Dětský úsměv. 

 


Organizace školního roku 2020/2021

Děti se mohou zúčastňovat předplaveckého výcviku v Kutné Hoře, navštěvovat divadelní a filmová představení, výstavy, exkurze, výchovné programy, výlet, dílničky, laboratoře, planetárium, screeningové vyšetření a tělovýchovné olympiády. Odpolední akce pro rodiče a děti: dílničky, besídky vánoční a pro maminky, divadelní představení, čarodejnice, rozloučení s předškoláky. Děti z MŠ se zúčastňují akcí v obci – rozsvícení vánočního stromečku, vítání občánků, navštěvují seniory v pečovatelském domě. MŠ navštěvuje logoped.

 

Zahájení školního roku: 1. 9. 2020
Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2020 (v případě požadavků rodičů provoz nepřerušen) Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (v případě požadavků rodičů provoz nepřerušen) Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (v případě požadavků rodičů provoz nepřerušen)
Jarní prázdniny: 1. 2. – 7. 2. 2021 (v případě požadavků rodičů provoz nepřerušen)
Velikonoční prázdniny: 1. - 2. 4. 2021 (v případě požadavků rodičů provoz nepřerušen)
Letní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2021 


Zápis do MŠ: 3. 5. 2021
Plán schůzek rodičů: 3. 9. 2020 a 27. 4. 2021 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena:

  • 350 Kč za jedno přihlášené dítě na měsíc

 

Bezplatné předškolní vzdělávání mají děti v posledním ročníku MŠ (od 1. 9. do 31. 8.), kdy dítě dovrší 6 let věku. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce, pokud si ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 7. 2021, 14:52:13

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Svátek

Svátek má Anna

Naše projekty

eu

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

Plakát publicity

Projekty školy