Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Uskutečněné akce

Zobrazeno 1-30 ze 211
Peklo 1

Peklo Čertovina

Datum: 3. 10. 2021

Dne 22.9. navštívili žáci I. a II. třídy Peklo Čertovina. Na vlastní oči viděli čertovskou svatbu. Vypili pekelný nápoj a nakonec se jim i čerti zalíbili.

Den pro moji třídu 1

Den pro mou třídu

Datum: 20. 9. 2021

Den pro mou třídu

Všichni umí malovat 1

Všichni umí kreslit a malovat

Datum: 20. 9. 2021

Dne 8. 9. naši školu navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Ten dětem předvedl, že díky geometrickým tvarům jde nakreslit či namalovat všechno. Žákům 6. r. to nedalo, a hned při výtvarné výchově s p. učitelkou Faulovou to vyzkoušeli. A velice se jim to povedlo.

Slunečnice 1

Slunečnice očima dětí

Datum: 20. 9. 2021

Nejen na polích a zahrádkách krásně kvetou slunečnice. Díky žákům z 1. stupně nám stejně báječně rozkvetla škola.

#

Ilustrátor Adolf Dudek

Datum: 12. 9. 2021

Kulturní akce ve škole

Plavání 1

Plavecký výcvik v Kutné Hoře

Datum: 7. 10. 2020

Plavecký výcvik v Kutné Hoře
Naši žáci z 3.r. opět začali jezdit plavat. Není potřeba nikoho z nich třikrát pobízet, všichni vodu milují a rádi se učí novým dovednostem.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda - školní kolo

Datum: 5. 3. 2020

Ve dnech 18. 2. a 24. 2. se konalo školní kolo biologické olympiády.

EDUbus

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí 2020

Datum: 3. 3. 2020

Žáci 8. třídy navštívili 3.3. v Čáslavi již 4. ročník Veletrhu studijních a pracovních příležitostí 2020.
Nejprve si v EDUbusu mohli vyzkoušet naprogramovat robota, poté vyslechli informace z IPS Úřadu práce Kutná Hora a nakonec si prošli stánky jednotlivých středních škol a učilišť a zaměstnavatelů působících v našem regionu. Pomalu tak získávají povědomí o tom, co je čeká za rok - výběr střední školy či učiliště.

Prvňáčci

Výuka matematiky I. třídy

Datum: 3. 3. 2020

I žáčci I. třídy si hravě poradili s výukou matematiky se školními tablety s pomocí asistentky Kláry Buckové. Se znalostmi sčítání a odčítání do 20 dokázali poskládat z výsledků obrázky - puzzle. Děti byly nadšeny a hodina až velmi rychle utekla. Již se těší na podobnou práci v dalších hodinách.

Okresní kolo recitační soutěže

Datum: 2. 3. 2020

Dne 27. 2. 2020 se naši žáci 1. stupně, Petra Mužíková, Šimon Radil, Tomáš Radil a Šimon Petrus, zúčastnili okresního kola recitační soutěže. Přes veškerou snahu nikdo z nich nepostoupil do krajského kola, ale jistě si atmosféru celé soutěže všichni užili. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

Bruslení – 1. stupeň

Datum: 28. 2. 2020

Děti z 1. stupně s nadšením a úsměvem, s bruslemi a s helmou v ruce opět zavítaly 24. února na zimní stadion v Čáslavi. Žáci se radovali, že se v bruslení zlepšili a moc je to bavilo.
Naposledy pojedou příští měsíc. Na další bruslení si budeme muset počkat na příští zimu.

Olympiáda z AJ – okresní kolo

Datum: 28. 2. 2020

Dne 19. 2. 2020 se Matěj Bobek zúčastnil olympiády v anglickém jazyce v kategorii II.A. Obsadil 8. místo ve své kategorii.
Děkujeme.

#

Básně - 5. ročník

Datum: 25. 2. 2020

Žáci 5.r. dostali domácí úkol a to napsat svoji vlastní báseň na jakékoliv téma. Básně se dětem velice podařily. Některé byly vtipné jiné něžné další o tom, co je obklopuje.

1. třída

Recitační soutěž

Datum: 20. 2. 2020

Ve středu proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnili žáci 1. - 5. třídy.

Bruslení

Bruslení

Datum: 13. 2. 2020

Ve středu odpoledne se žáci 2. stupně v rámci tělesné výchovy vypravili na zimní stadion v Čáslavi, aby si zopakovali, co se v loňském roce naučili na bruslích.
K dalšímu zdokonalování dojde ještě 26.2. a 25.3.

Pythagoriáda

Datum: 11. 2. 2020

6. a 7. 2. 2020 v naší škole proběhlo školní kolo Pythagoriády pro 5. až 8. třídu. Z 15 bodů jich nejvíce získali tito žáci:

8 bodů: Patrik Vojáček (6. tř.); Dominik Piskač (8. tř.)

7 bodů: Matěj Vrána (6. tř.)

6 bodů: Anna Jelínková (6. tř.); Robert Samek (8. tř.)

Kdo to je?

Datum: 11. 2. 2020

Minulý týden 3. – 7. 2. 2020 proběhla soutěž 7. třídy „Hádej, kdo to je?“. Žáci 7. třídy si vybrali různé významné osobnosti, které namalovali vodovkami. Ostatní spolužáci je poznávali. Nejúspěšnější byly žákyně 5. třídy Petra Mužíková a Karolína Piskačová, uhodly 4 osobnosti.

Písničkový kolotoč

Datum: 4. 2. 2020

Dne 29. 1. 2020 žáci 1. stupně zhlédli hudební představení s názvem „Písničkový kolotoč“ v podání dvojice hudebníků Mgr. Milana Parnahaje a Josefa Šlika. Jak již název napovídá, řeč byla o písničce.

Co je písnička? Text, melodie písně, rozdíl mezi textařem a skladatelem, druhy písniček (jednoduchá x složitá, rychlá x pomalá, známá x neznámá, veselá x smutná, lidová x umělá, ukolébavky x taneční, dobrá x špatná). Kromě poslechu písniček děti předvedly své znalosti v oblasti hudby. Z vystoupení vyplynulo, že hudba je jazyk, kterému rozumí všichni lidé na celém světě.

Česká rocková hudba

Datum: 30. 1. 2020

Dne 29. 1. 2020 se v Dusíkově divadle konalo představení, které seznámilo žáky s vývojem rockové hudby v naší zemi od 50 let. Tohoto představení se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně.
Pořadatelé vysvětlili vývoj této hudby, živě zahráli některé ukázky písní, použili původní videonahrávky z koncertů a některé klipy. Šlo o interaktivní pořad, protože žáci byli zapojeni do programu, např. zajímavými otázkami, na které odpovídali.

Soutěž INTERNET

Soutěž Internet

Datum: 30. 1. 2020

V lednu 2020 proběhla soutěž „INTERNET“, kterou pořádala 9. třída. Soutěž byla určena pro žáky 1. a 2. stupně. Zúčastnili se žáci 3., 4., 5., a 8. třídy, kteří správně odpověděli na otázky.
Všem zúčastněným děkujeme.

Písmo Sumerů

Dějepis v 6. třídě

Datum: 23. 1. 2020

V prosinci si žáci 6. tř. v hodině dějepisu vyzkoušeli starověké klínové písmo Sumerů.

Ochránci přírody

Ochránci přírody

Datum: 21. 1. 2020

Žáci 5. r. v hodině přírodovědy zpracovávali ve skupinkách kampaň na téma Ochrana přírody v našem regionu. Děti musely vzájemně spolupracovat, vymyslet časový plán na uskutečnění kroků kampaně zadané paní učitelkou. Na konci vyučovací hodiny svou kampaň přednesly třídě a za svou práci byly ohodnoceny. Děti tato práce velmi bavila a výsledky byly opravdu zdařilé.

Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo

Datum: 21. 1. 2020

I letošní školní rok se žáci 8. a 9. r. zúčastnili školního kola dějepisné olympiády na téma „Dlouhé století“. Nejvíce bodů (42) získal Jan Vrána (9. r.). S tímto bodovým umístěním jako jediný postoupil do okresního kola, které se konalo 15. 1. 2020 v DDM Čáslav. Zde se Honza umístil
na 25. místě z třiceti uchazečů. Získal 48 bodů. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

Prosincové akce 1

Prosincové akce

Datum: 18. 12. 2019

Ani v prosinci žáci nezaháleli.
5.12. se uskutečnily Mikulášské hrátky pro žáky 5. - 9. třídy. Mateřskou školu a děti z 1. až 5. třídy navštívili Mikuláš, andělé a čerti.
13.12. proběhl Vánoční koncert v kostele sv. Gotharda, kde zazněly nejen vánoční písně, ale i básničky a písničky, které děti rády zpívají.
18.12. se uskutečnil již tradiční Vánoční jarmark s oblíbenými dílničkami, ve kterých si děti mohly vyrobit samy upomínkové předměty nebo malé dárečky, ozdobit perníčky a společně s rodiči i nakoupit výrobky. Pokud jim vyhládlo, bylo připravené i pohoštění ve formě cukroví, vánoček a polévek.
Na závěr nezbývá než popřát všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Soutěž "Sametová revoluce" 1

Soutěž "Sametová revoluce"

Datum: 5. 12. 2019

Během listopadu na naší škole proběhla soutěž s názvem „Sametová revoluce“ pro 4. až 9. třídu. Žáci druhého stupně nakreslili obrázky, které byly vystaveny na chodbě školy.

#

Projektová výuka v páté třídě

Datum: 1. 12. 2019

Žáci 5.ročníku si připravili projekt na téma Podnebné pásy. Ve škole pak tento svůj projekt během hodiny přírodovědy představili a žáci se vzájemně i ohodnotili. Děti si tímto vyzkoušely, jak je náročné svou práci před ostatními plynule z hlavy prezentovat, přijmout kritiku a ohodnotit snahu druhého.

Exkurze 9. třídy 1

Exkurze 9. třídy

Datum: 28. 11. 2019

V pondělí 18. 11. se vypravili žáci 9. třídy do Světlé nad Sázavou, aby si prohlédli zdejší Střední odbornou školu uměleckoprůmyslovou. Získali informace o jednotlivých oborech, které se na této škole vyučují. V praxi si mohli vyzkoušet svou zručnost v kamenické, sklářské i keramické dílně. To vše by jim mělo pomoci při rozhodování "kam po ukončení deváté třídy".

Sedmá třída v Muzeu Karla Zemana

Datum: 14. 11. 2019

Ve středu 13.11. vyjeli žáci sedmé třídy do Prahy, aby se seznámili s tvorbou Karla Zemana, tvůrce animovaných filmů , a vyzkoušeli si, jak je taková práce animátora složitá a kolik trpělivosti vyžaduje.
Sami měli možnost vytvořit krátký animovaný film a již nyní se těší, až budou moci výsledky své práce zhlédnout.

Halloween

Datum: 5. 11. 2019

V pátek 1. 11. proběhl Halloween. Děti i někteří vyučující přišli v hrůzostrašných maskách, ve kterých strávili celý den.

Nejpovedenější masky byly odměněny.

Neviditelná výstava 1

Neviditelná výstava

Datum: 2. 11. 2019

23.října 5. a 6.r. vyrazil na Neviditelnou výstavu do Prahy. Žáci si zde po dobu asi jedné hodiny vyzkoušeli, jak je nesnadné orientovat se potmě např. v domě, ve městě, v lese atd. Po tomto vyčerpávajícím výkonu se žáci mohli poslepu nechat obsloužit na baru. V neviditelné výstavě si mohli vyzkoušet pomůcky pro nevidomé. Tuto výstavu všem vřele doporučujeme. Je to nepopsatelná zkušenost.

Zobrazeno 1-30 ze 211

Datum a čas

Dnes je pondělí, 18. 10. 2021, 9:33:54

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Lukáš

Naše projekty

Šablony IIIeu

 

 

Projekty školy