Obsah

Školní parlament

...

Co je to vlastně žákovský parlament?

Žákovský parlament je institucí všech žáků školy, přestože jeho členy jsou jen volení zástupci.

Činnost členů parlamentu
  • Reprezentují svou třídu, kterou v žákovském parlamentu zastupují.

  • Přenášejí informace ze své třídy do žákovského parlamentu a naopak.

  • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání žákovského parlamentu.

  • Aktivně se podílejí na projektech žákovského parlamentu.

  • Přinášejí vlastní náměty pro činnost parlamentu.

  • Plní své povinnosti vyplývající z jejich role.

  • Vybízejí ostatní žáky školy ke spolupráci na aktivitách parlamentu.

  • Prezentují výsledky své činnosti ve škole (popř. v obci).

 

Ve školním roce 2018/2019 byli do ŽP zvoleni tito zástupci:

    III. A     - Tomáš Hoza, Tomáš Zeman

    III. B     - Eliška Průchová, Tereza Susová

    IV.        - Magda Mazačová, Šimon Radil

    V.         - Adéla Čejková, Jan Lupečka

    VI.        - Tomáš Vondráček, Karolína Strunová 

    VIII.      - Ondrášková Vanesa, Filip Vrabec

    VIII.      - Martin Medřický, Aneta Davidová

    IX.        - Jiří Zeman, Eliška Chaloupková

 

Předseda školního parlamentu: Jiří Zeman

Zapisovatel: Aneta Davidová