Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Školní parlament

Co je to vlastně žákovský parlament?

Žákovský parlament je institucí všech žáků školy, přestože jeho členy jsou jen volení zástupci.

Činnost členů parlamentu

 • Reprezentují svou třídu, kterou v žákovském parlamentu zastupují.

 • Přenášejí informace ze své třídy do žákovského parlamentu a naopak.

 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání žákovského parlamentu.

 • Aktivně se podílejí na projektech žákovského parlamentu.

 • Přinášejí vlastní náměty pro činnost parlamentu.

 • Plní své povinnosti vyplývající z jejich role.

 • Vybízejí ostatní žáky školy ke spolupráci na aktivitách parlamentu.

 • Prezentují výsledky své činnosti ve škole (popř. v obci).

Pravidla školního parlamentu

 • Jsme jeden tým.
 • Nebojíme se vyjadřovat vlastní názory.
 • Respektujeme názory všech spolužáků.
 • Snažíme se řešit školní problémy.
 • Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 • Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

Ustavující schůzka školního parlamentu ve školním roce 2023/2024

Do školního parlamentu byli zvoleni tito zástupci jednotlivých tříd:

 

III. třída – Titěrová Beáta

                  Pokorný Štěpán

IV. A třída – Veselý Kryštof

                      Štainerová Amálie

IV. B třída – Průcha Václav

                      Trojanová Tereza

V. třída – Průcha Ladislav 

                 Týlová Valerie

VI. třída - Janáčová Karin

                 Joza Jan

VII. třída – Bašek Viktor

                    Pokorný Matin

VIII. třída – Rana Samuel

                     Janáčová Sára

IX. třída – Umysa Lukáš

                   Pleva Jakub

 

 

Předsedou školního parlamentu byl zvolen: Janáčová Sára

Zapisovatelem byl zvolen: Pleva Jakub

 

První schůzka školního parlamentu se konala dne 11. 9. 2023.

 

Projekty školy