Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Rozvrhy

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:
 

Hodina
Začátek - konec
Přestávka
1. hodina 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. hodina 8.40 - 9.25 9.25 - 9.45
3. hodina 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. hodina 10.40 - 11.25 11.25 - 11.35
5. hodina 11.35 - 12.20 12.20 - 12.25
6. hodina 12.25 - 13.10 13.10 - 13.15
7. hodina 13.15 - 14.00 14.00 - 14.05
8. hodina 14.05 - 14.50  

  

 1. třída – třídní učitelka Mgr. Havránková Ivana

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

PO

Český jazyk Matematika Tělesná výchova Prvouka  

 

 

 

ÚT

Český jazyk

Matematika

Výtvarná výchova Český jazyk

 

 

 

 

ST

Český jazyk

Prvouka Český jazyk Hudební výchova  

 

 

 

ČT

Český jazyk

Matematika Tělesná výchova Český jazyk  

 

 

 

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Český jazyk

 

 

 

 

 

 

2. třída – třídní učitelka Mgr. Štainerová Hana

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina

PO

Český jazyk

Matematika Prvouka Výtvarná výchova Český jazyk

ÚT

Český jazyk

Matematika Tělesná výchova Český jazyk  

ST

Český jazyk

Matematika Prvouka Český jazyk  

ČT

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Tělesná výchova Český jazyk

Český jazyk

Matematika Český jazyk Hudební výchova  

 

3. třída – třídní učitelka Mgr. Švecová Šárka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Český jazyk Matematika Anglický jazyk

Prvouka

Český jazyk
ÚT Český jazyk Matematika

Český jazyk

Matematika

 

Hudební výchova
ST Český jazyk Anglický jazyk Matematika

Výtvarná výchova

Prvouka
ČT Matematika Tělesná výchova Český jazyk Pracovní činnosti

Český jazyk

Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Český jazyk

4. A třída – třídní učitelka Mgr. Kořínková Dáša

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Přírodověda

Český jazyk

ÚT Anglický jazyk  Matematika Český jazyk Tělesná výchova

Český jazyk 

 

ST Matematika Český jazyk Vlastivěda Výtvarná výchova Výtvarná výchova
ČT Český jazyk Matematika Anglický jazyk Informatika Tělesná výchova
Matematika Český jazyk Hudební výchova Český jazyk Pracovní činnosti

 

4. B třída – třídní učitelka Mgr. Špitzerová Monika

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Český jazyk Matematika Přírodověda

Matematika

Český jazyk
ÚT Matematika Český jazyk

Anglický jazyk

Pracovní činnosti

 

Český jazyk
ST Český jazyk Tělesná výchova Matematika

Vlastivěda

Český jazyk
ČT Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Informatika

Anglický jazyk Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Český jazyk

 

5. třída – třídní učitelka Mgr. Karpíšková Andrea

 

  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina

Po

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Český jazyk

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

 

Út

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

Vlastivěda

Informatika

 

 

 

St

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Český jazyk

 

 

 

Čt

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Hudební výchova

Vlastivěda

 

 

 

Matematika

Český jazyk

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Anglický jazyk

 

 

 

6. třída – třídní učitelka Tesařová Monika

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

8. hodina

PO Přírodopis Matematika Český jazyk Rodinná výchova Anglický jazyk      Tělesná výchova-CH

Tělesná výchova-CH

ÚT Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Občanská výchova   Zeměpis Informatika
ST Dějepis Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova- D    
ČT Hudební výchova Přírodopis Český jazyk Matematika Fyzika      
Český jazyk Pracovní činnosti Zeměpis Anglický jazyk Dějepis      

 

7. třída – třídní učitelka Mgr. Heřmánková Marta

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Německý jazyk Zeměpis Matematika Anglický jazyk Český jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Český jazyk Dějepis Fyzika Matematika Přírodopis   Informatika Rodinná výchova
ST Matematika Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk Tělesná    výchova - D Tělesná výchova - D    
ČT Pracovní činnosti Zeměpis Matematika Český jazyk Občanská výchova   Fyzika Hudební výchova
Přírodopis Anglický jazyk Dějepis Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

     

 

8. třída – třídní učitelka Mgr. Faulová Lenka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Matematika Anglický/Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Chemie   Český jazyk Informatika
ÚT Zeměpis Matematika Český jazyk Anglický/Německý jazyk Fyzika   Dějepis Rodinná výchova
ST Přírodopis Hudební výchova Anglický/Německý jazyk Matematika Český jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Český jazyk Matematika Zeměpis Dějepis Anglický jazyk   Občanská výchova Výtvarná výchova
Matematika Chemie Anglický/Německý jazyk Fyzika Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    

 

9. třída – třídní učitelka Mgr. Zemanová Lenka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Anglický jazyk Český jazyk/S Přírodopis Německý jazyk Matematika   Informatika Český jazyk/Lv
ÚT Fyzika Matematika Chemie Český jazyk/Ml Matematika   Rodinná výchova Dějepis
ST Německý jazyk Matematika Výtvarná výchova Zeměpis Anglický jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Matematika Český jazyk/Ml Fyzika Přírodopis Chemie   Hudební výchova Anglický jazyk
Pracovní činnosti Občanská výchova Český jazyk/Lv Dějepis Tělesná výchova- D Tělesná výchova-D    

 

 

 

Projekty školy