Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Rozvrhy

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:
 

Hodina
Začátek - konec
Přestávka
1. hodina 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. hodina 8.40 - 9.25 9.25 - 9.45
3. hodina 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. hodina 10.40 - 11.25 11.25 - 11.35
5. hodina 11.35 - 12.20 12.20 - 12.25
6. hodina 12.25 - 13.10 13.10 - 13.15
7. hodina 13.15 - 14.00 14.00 - 14.05
8. hodina 14.05 - 14.50  

  

 

1. A třída – třídní učitelka Mgr. Štainerová Hana

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

PO

Český jazyk Tělesná výchova

Matematika

Český jazyk  

 

 

 

ÚT

Český jazyk

Matematika

Prvouka Český jazyk

 

 

 

 

ST

Český jazyk

Tělesná výchova Český jazyk Pracovní činnosti  

 

 

 

ČT

Český jazyk

Matematika

Prvouka Výtvarná výchova  

 

 

 

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Hudební výchova

 

 

 

 

 

 1. B třída – třídní učitelka Mgr. Havránková Ivana

 

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

7. hodina

8. hodina

PO

Český jazyk Matematika

Prvouka

Výtvarná výchova  

 

 

 

ÚT

Český jazyk

Tělesná výchova

Matematika Český jazyk

 

 

 

 

ST

Český jazyk

Matematika Český jazyk Pracovní činnosti  

 

 

 

ČT

Český jazyk

Tělesná výchova

Prvouka Český jazyk  

 

 

 

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Hudební výchova

 

 

 

 

 

2. třída – třídní učitelka PeadDr. Pavouková Jarmila

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina

PO

Český jazyk

Matematika

Čtení/Psaní

Tělesná
výchova
 

ÚT

Český jazyk

Matematika Prvouka Čtení  

ST

Český jazyk

Matematika Tělesná výchova Čtení/Psaní Hudební výchova

ČT

Český jazyk

Matematika Výtvarná výchova Čtení Prvouka

Český jazyk

Matematika Pracovní činnosti Čtení/Psaní  

 

3. třída – třídní učitelka Mgr. Karpíšková Andrea

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Hudební výchova
ÚT Český jazyk Tělesná výchova

Tělesná výchova

Matematika

Čtení/Psaní
ST Anglický jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk - sloh
ČT Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Prvouka Výtvarná výchova
Anglický jazyk Matematika Český jazyk Matematika Čtení/Psaní

4. třída – třídní učitelka Mgr. Špitzerová Monika

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Anglický jazyk

Český jazyk

Tělesná výchova

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

ÚT Český jazyk  Matematika Vlastivěda Český jazyk Pracovní činnosti
ST Matematika Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova Český jazyk
ČT Český jazyk Matematika Přírodověda Anglický jazyk Český  jazyk
Matematika Český jazyk Matematika Vlastivěda Hudební výchova

 

 

 

5. A třída – třídní učitelka Mgr. Havelková Hana

 

 

  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina
  1. hodina

Po

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Informatika

Tělesná výchova-CH

 

 

 

Út

Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk

Vlastivěda

Tělesná výchova-D

 

 

 

St

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Hudební výchova

 

 

 

Čt

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Přírodověda

Tělesná výchova

 

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Pracovní činnosti

Český jazyk

 

 

 

5. B třída – třídní učitelka Mgr. Marečková Šárka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

8. hodina

PO Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Tělesná výchova-CH         
ÚT Matematika Český jazyk Přírodověda Český jazyk Tělesná výchova-D      
ST Český jazyk Matematika Vlastivěda Hudební výchova Anglický jazyk      
ČT Matematika Český jazyk Informatika Přírodověda Tělesná výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Český jazyk Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti Český jazyk      

 

6. třída – třídní učitelka Mgr. Lenka Zemanová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

8. hodina

PO Matematika Zeměpis Český jazyk Dějepis Hudební výchova      Tělesná výchova-CH

Tělesná výchova-CH

ÚT Český jazyk Občanská výchova Matematika Přírodopis Anglický jazyk      
ST Dějepis Rodinná výchova

Český jazyk

Matematika Tělesná výchova-D Tělesná výchova- D    
ČT Český jazyk Anglický jazyk Přírodopis Zeměpis Matematika   Informatika Pracovní činnosti
Český jazyk Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Fyzika      

 

7. třída – třídní učitelka Mgr. Jana Kutilová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Německý jazyk Český jazyk Fyzika Anglický jazyk Matematika   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Matematika Český jazyk Přírodopis Český jazyk Zeměpis   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
ST Dějepis Německý jazyk Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná    výchova - D Tělesná výchova - D    
ČT Zeměpis Matematika Fyzika Český jazyk Anglický jazyk   Pracovní činnosti Informatika
Dějepis Přírodopis Matematika Občanská výchova

Anglický jazyk

     

 

8. třída – třídní učitelka Monika Tesařová

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Přírodopis Matematika Dějepis Německý jazyk Občanská výchova   Hudební výchova Anglický jazyk
ÚT Chemie Matematika Český jazyk Anglický jazyk Fyzika   Informatika Český jazyk
ST Přírodopis Matematika Rodinná výchova Zeměpis Český jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Fyzika Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Chemie   Dějepis Výtvarná výchova
Zeměpis Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    

 

9. třída – třídní učitelka Mgr. Marta Heřmánková

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Matematika Přírodopis Občanská výchova Dějepis Německý jazyk   Anglický  jazyk Hudební výchova
ÚT Anglický jazyk Chemie Fyzika Matematika Český jazyk   Český jazyk Informatika
ST Český jazyk Zeměpis Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Přírodopis Český jazyk Fyzika Chemie Matematika   Rodinná výchova Dějepis
Anglický jazyk Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Tělesná výchova- D Tělesná výchova-D    

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

M8

F7

 

 

 

 

 

ÚT

 

M8

 

 

 

 

 

 

ST

 

M8

 

 

 

 

 

 

ČT

 

M8

F7

 

 

 

 

 

 

M8

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

  TV4

TV-CH5.A,B

 

TV-CH6,7

TV-CH6,7

ÚT

 

 

F9

   

 

 

 

ST

 

Z9

 

TV4  

 

TV-CH8,9

TV-CH8,9

ČT

 

 

F9

  TV-CH5.A,B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

NJ7 ČJ-Ml 7 ČJ-Ml 6 NJ8 NJ9

 

 

 

ÚT

ČJ-S 6 ČJ-S 7 ČJ-Ml 8 ČJ-Lv 7 ČJ-Ml 9

 

ČJ-Lv 9 ČJ-Lv 8

ST

NJ9 NJ7 ČJ-Lv 6 ČJ-S 9 ČJ-S 8    

 

ČT

ČJ-Ml 6 ČJ-Ml 9 NJ8 ČJ-Ml 7  

 

 

 

ČJ-Lv 6 ČJ-Lv 9 ČJ-Ml 8  

 

 

 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

8

9

 

   

 

 

 

ÚT

CH8

CH9 7 6

 

 

 

 

ST

8

 

RV8 RV7

TV6,7

TV6,7

 

 

ČT

9

 

6

CH9 CH8

 

RV9

VV8

 

7

VV6 VV6

TV8,9

TV8,9

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

OV9 D6 HV6

 

HV8

HV9

ÚT

         

 

 

 

ST

D6

RV6

HV7 HV5.B

HV5.A

 

 

 

ČT

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

   

D8

D9  

 

 

 

ÚT

D7

 

 

 

 

 

 

 

ST

 

 

 

 

 

 

 

 

ČT

 

 

 

   

 

D8 D9

D7

 

   

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

M6   AJ3  

M7

 

   

ÚT

M7

  M6   F8

 

VV7

VV7

ST

AJ3     M6 9

 

 

 

ČT

F8

M7

  8 M6

 

7 6

AJ3

 

M7 VV9

F6

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

AJ4

AJ5.B

  AJ7  

 

AJ9

AJ8

ÚT

AJ9

AJ5.A   AJ8 AJ6

 

 

 

ST

  AJ4   AJ5.A AJ5.B

 

 

 

ČT

  AJ6

AJ5.A

AJ4 AJ7    

 

AJ9

AJ6

AJ5.B

AJ8

AJ7

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

M9

Z6

 

INF5.A

OV8

 

 

 

ÚT

 

OV6

 

M9

Z7

 

INF8

INF9

ST

 

 

M9

Z8

 

 

 

 

ČT

Z7   INF5.B Z6 M9

 

INF6

INF7

Z8

 

M9

OV7

 

 

 

 

Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 7. 2021, 14:23:31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Svátek

Svátek má Anna

Naše projekty

eu

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

Plakát publicity

Projekty školy