Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Rozvrhy

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:
 

Hodina
Začátek - konec
Přestávka
1. hodina 7.45 - 8.30 8.30 - 8.40
2. hodina 8.40 - 9.25 9.25 - 9.45
3. hodina 9.45 - 10.30 10.30 - 10.40
4. hodina 10.40 - 11.25 11.25 - 11.35
5. hodina 11.35 - 12.20 12.20 - 12.25
6. hodina 12.25 - 13.10 13.10 - 13.15
7. hodina 13.15 - 14.00 14.00 - 14.05
8. hodina 14.05 - 14.50  

  

 1. třída – třídní učitelka Mgr. Štainerová Hana

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

Prvouka

Tělesná výchova

Matematika

Český jazyk

 

 

 

 

ÚT

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Český jazyk

 

 

 

 

ST

Český jazyk

Výtvarná výchova

Matematika

Český jazyk

 

 

 

 

ČT

Český jazyk

Tělesná výchova

Prvouka Český jazyk

 

 

 

 

Český jazyk

Hudební výchova

Matematika

Český jazyk

 

 

 

 

 

2. třída – třídní učitelka Mgr. Havránková Ivana

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina

PO

Český
 jazyk

Matematika

Prvouka

Výtvarná
výchova
Čtení/Psaní

ÚT

Český
 jazyk

Tělesná výchova

Tělesná  výchova

Čtení  

ST

Český
 jazyk

Matematika Pracovní činnosti Čtení/Psaní  

ČT

Český
 jazyk

Matematika Čtení/Psaní Matematika  

Český
 jazyk

Matematika Prvouka Čtení Hudební výchova

 

3. třída – třídní učitelka Mgr. Špitzerová Monika

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Matematika Anglický jazyk Český jazyk Prvouka Český jazyk
ÚT Český jazyk Tělesná výchova


Tělesná výchova


Český jazyk

Matematika
ST Matematika Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Hudební výchova
ČT Český jazyk Matematika Prvouka Anglický jazyk Český jazyk
Anglický jazyk Matematika Prvouka Výtvarná výchova Český jazyk

4. A třída – třídní učitelka Mgr. Havelková Hana

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Český jazyk

Matematika

Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk
ÚT

Matematika

Český jazyk 

Pracovní činnosti Tělesná výchova Český jazyk
ST Anglický jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova Český jazyk
ČT Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Výtvarná
výchova

Výtvarná výchova

 

 

4. B třída – třídní učitelka Mgr. Marečková Šárka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
PO Český jazyk

Matematika

Vlastivěda Čtení/Psaní Anglický jazyk
ÚT

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
ST Matematika Český jazyk Přírodověda Hudební výchova Pracovní činnosti
ČT Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Tělesná výchova

Čtení/Psaní

 

5. třída – třídní učitelka Mgr. Karpíšková Andrea

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

8. hodina

PO Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Tělesná výchova      Výtvarná výchova Výtvarná výchova
ÚT Matematika Český jazyk Informatika Přírodověda Český jazyk      
ST Český jazyk Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti Vlastivěda      
ČT Matematika Hudební výchova Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova      
Český jazyk Matematika Přírodověda Český jazyk        

 

6. třída – třídní učitelka Mgr. Ručková Klára

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina

8. hodina

PO Anglický jazyk Český jazyk Český jazyk Pracovní činnosti Přírodopis      Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Dějepis Rodinná výchova Matematika Český jazyk Hudební výchova   Zeměpis Informatika
ST Přírodopis Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova- D    
ČT Matematika Občanská výchova Zeměpis Dějepis Fyzika      
Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova      

 

7. třída – třídní učitelka Tesařová Monika

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Český jazyk

Přírodopis

Rodinná výchova Německý jazyk Matematika   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ÚT Matematika Zeměpis Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti   Informatika Dějepis
ST Německý jazyk Matematika Fyzika Přírodopis Tělesná    výchova-   D Tělesná výchova- D    
ČT Anglický jazyk Český jazyk Občanská výchova Dějepis Hudební výchova   Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Zeměpis Český jazyk Fyzika Matematika

Anglický jazyk

     

 

8. třída – třídní učitelka Mgr. Heřmánková Marta

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Matematika Dějepis Fyzika Přírodopis

Německý jazyk

 

Anglický jazyk

Pracovní činnosti
ÚT Matematika Český jazyk Chemie Hudební výchova

Rodinná výchova

 

Český jazyk

Zeměpis
ST Matematika Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk Výtvarná výchova   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT

Matematika

Přírodopis Fyzika Český jazyk Občanská výchova   Informatika Dějepis
Matematika Zeměpis Chemie Anglický jazyk Tělesná výchova-D Tělesná výchova-D    

 

9. třída – třídní učitelka Mgr. Zemanová Lenka

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8.hodina
PO Fyzika Matematika Anglický  jazyk Rodinná výchova Dějepis   Pracovní činnosti Přírodopis
ÚT Český jazyk Matematika Hudební výchova Chemie Německý jazyk   Občanská výchova Český jazyk
ST Fyzika Matematika Výtvarná výchova Zeměpis Český jazyk   Tělesná výchova-CH Tělesná výchova-CH
ČT Český jazyk Matematika Německý jazyk Přírodopis

Dějepis

  Anglický jazyk Informatika
Anglický jazyk Matematika Český jazyk Chemie Tělesná výchova- D Tělesná výchova-D    

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

M9

 

 

 

 

 

 

ÚT

 

M9

 

 

 

 

 

 

ST

 

M9

F7

 

 

 

 

 

ČT

 

M9

 

 

 

 

 

 

 

M9

F7

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

F8

 

TV5

 

TV-CH6,7

TV-CH6,7

ÚT

 

 

 

TV4.A

 

 

 

 

ST

 

 

 

Z9  

 

TV-CH8,9

TV-CH8,9

ČT

 

 

F8

TV4.A TV5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

ČJ-Ml7

ČJ-Ml 6

ČJ-S6

NJ7

NJ8

 

 

 

ÚT

ČJ-M9

ČJ-M8

ČJ-S7

ČJ-Lv6

NJ9

 

ČJ-Lv8

ČJ-Lv9

ST

NJ7

ČJM6

ČJ-S8

NJ8

ČJ-S9

 

 

 

ČT

ČJ-M9

ČJ-M7

NJ9

ČJ-Ml8

 

 

 

 

ČJ-Lv6

ČJ-Lv7

ČJ-Lv9

 

 

 

 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

7

 

8

6

 

 

9

ÚT

 

Z7

CH8

CH9

 

 

Z6

Z8

ST

6

 

 

7

TV6,7

TV6,7

 

 

ČT

 

8

Z6

9

 

 

 

 

Z7

Z8

CH8

CH9

TV8,9

TV8,9

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

 

     

 

 

 

ÚT

D6

RV6 HV9

HV8

HV6

 

OV9

 

ST

 

 

   

 

 

 

 

ČT

 

HV5

 

D6

HV7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

 

D8

 

 

D9

 

 

 

ÚT

 

 

 

 

 

 

 

D7

ST

 

 

 

 

 

 

 

 

ČT

 

 

 

D7

D9

 

 

D8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

F9

AJ3

 

6

M7

 

PČ​​​​​​​9

PČ​​​​​​​8

ÚT

M7

 

M6

 

7

 

 

 

ST

F9

M7

M6

 

VV8

 

 

 

ČT

M6

 

 

AJ3

F6

 

VV7

VV7

AJ3

 

M6

M​​​​​​​7

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

AJ6

AJ5

AJ9

AJ4.A

AJ4.B

 

AJ8

 

ÚT

 

 

AJ4.B

AJ7

 

 

 

 

ST

AJ4.A

AJ8

AJ5 AJ6  

 

 

 

ČT

AJ7

 

AJ4.A

AJ5

AJ4.B

 

AJ9

 

AJ9

AJ6

 

AJ8

AJ7

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PO

M8

 

RV7

RV9

 

 

 

 

ÚT

M8

 

INF5

 

RV8

 

INF7

INF6

ST

M8

 

VV9

 

 

 

 

 

ČT

M8

OV6

OV7

 

OV8

 

INF8

INF9

M8

 

 

VV6

VV6

 

 

 

Datum a čas

Dnes je neděle, 5. 7. 2020, 5:35:44

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Naše projekty

eu

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

Plakát publicity

Projekty školy