Obsah

Zaměstnanci školy

Provozní zaměstnanci

 • Ilizi Josef
 • Pecová Jitka
 • Jelínková Romana

Školní jídelna

 • Čmakalová Iveta
 • Pleskačová Lenka
 • Vančurová Lenka
 • Zemanová Martina - RD
 • Jaroslava Menoušková

Hospodářka školy

 • Zemanová Jana

 


Učitelé

Ředitel školy

 • Ing. Zeman Václav

Zástupce ředitele

 • Mgr. Orel Jan

Učitelé Základní školy Potěhy

 • I. – Mgr. Hana Štainerová
 • II. –  Mgr. Ivana Havránková
 • III. – Mgr. Monika Špitzerová
 • IV. A – Mgr. Hana Havelková
 • IV. B – Mgr. Šárka Marečková
 • V. – Mgr. Andrea Karpíšková
 • VI. – Mgr. Klára Ručková
 • VII. – Monika Tesařová
 • VIII. – Mgr. Marta Heřmánková
 • IX. – Mgr. Lenka Zemanová

Bez třídnictví:

 • MgA. Lucie Kavánková
 • Mgr. Jana Kutilová
 • Mgr. Ludmila Kosinová - RD

Asistenti pedagoga:

 • Bc. Světla Tahadlová
 • Klára Bucková

Školní družina

 • Mgr. Dáša Kořínková
 • Mgr. Šárka Švecová, DiS.

Výchovné poradenství

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Zemanová Lenka

konzultační hodiny: 

pondělí: 13:00 – 14.00 hod
čtvrtek: 11:30 – 13:30 hod