Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Zaměstnanci školy

Provozní zaměstnanci

 • Ilizi Josef
 • Pecová Jitka
 • Jelínková Romana

Školní jídelna

 • Čmakalová Iveta
 • Pleskačová Lenka
 • Vančurová Lenka
 • Zemanová Martina - RD
 • Jaroslava Menoušková

Hospodářka školy

Zemanová Jana


Učitelé

 

Ředitel školy

 • Ing. Zeman Václav

Zástupce ředitele

 • Mgr. Orel Jan

Učitelé Základní školy Potěhy

 • I. A  – Mgr. Hana Štainerová
 • I. B  – Mgr. Ivana Havránková
 • II.    – PaedDr. Jarmila Pavouková
 • III.   – Mgr. Andrea Karpíšková
 • IV.   – Mgr. Monika Špitzerová
 • V. A – Mgr. Hana Havelková
 • V. B – Mgr. Šárka Marečková
 • VI.   – Mgr. Lenka Zemanová
 • VII.  – Mgr. Jana Kutilová
 • VIII. – Monika Tesařová
 • IX.   – Mgr. Marta Heřmánková

Bez třídnictví:

 • MgA. Lucie Kavánková
 • Mgr. Lenka Faulová
 • Mgr. Ludmila Kosinová - RD

Asistenti pedagoga:

 • Bc. Světla Tahadlová
 • Klára Bucková

Školní družina

 • Mgr. Dáša Kořínková
 • Mgr. Šárka Švecová, DiS.

Výchovné poradenství

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Zemanová Lenka

konzultační hodiny: 
pondělí: 13:00 – 14.00 hod
čtvrtek:  11:30 – 13:30 hod

Projekty školy