Základní škola
a Mateřská škola Potěhy

Zaměstnanci školy

Provozní zaměstnanci

 • Ilizi Josef
 • Pecová Jitka
 • Jelínková Romana

Školní jídelna

 • Čmakalová Iveta
 • Pleskačová Lenka
 • Vančurová Lenka
 • Zemanová Martina 
 • Jaroslava Menoušková

Hospodářka školy

Jana Zemanová


Učitelé

 

Ředitelka školy

 • Mgr. Monika Špitzerová

Zástupkyně ředitele

 • Mgr. Lenka Faulová

Učitelé Základní školy Potěhy

 • I.  – Mgr. Ivana Havránková
 • II.  – Mgr. Hana Štainerová
 • III. – Mgr. Šárka Švecová
 • IV. A – Mgr. Dáša Kořínková
 • IV. B – Mgr. Jan Orel
 • V.    – Mgr. Andrea Karpíšková
 • VI.   – Monika Tesařová
 • VII.  – Mgr. Marta Heřmánková
 • VIII. – Mgr. Lenka Faulová
 • IX.   – Mgr. Lenka Zemanová

Bez třídnictví:

 • Ing. Václav Zeman
 • Bc. Světla Tahadlová
 • Mgr. Jana Kutilová

Asistenti pedagoga:

 • Jana Caklová
 • Veronika Čunderlíková
 • Eva Crkalová
 • Eva Koubková
 • Marcela Kombercová
 • Diana Nalezinková
 • Ing. Lenka Svobodová

Školní družina 

 • Bc. Světla Tahadlová
 • Mgr. Hana Havelková

Výchovné poradenství

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Zemanová Lenka

konzultační hodiny: 
pondělí: 13:00 – 14:00 hod
čtvrtek:  11:30 – 13:30 hod

Projekty školy